Nếu sử dụng quạt phun sương lâu ngày mà không vệ sinh quạt có