Sau khi hiểu được ý nghĩa phong thuỷ của việc lựa chọn mảnh đất